Book Illustrations

Book Illustrations

Some of my book illustrations:

  • Knjižica za učitelje in starše / Majda Pšunder ; [ilustracije Samo Kramberger] 1994
  • Od žareče krogle do človeka : potovanje skozi obdobja zemljine zgodovine / Jurij Lučovnik ; [ilustracije Samo Kramberger] 1995
  • Priročnik za učitelje k učbeniku in delovnemu zvezku za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju (70 ur) / Sabina Popit ; [ilustracije Samo Kramberger] 2007
  • Geografija 7. Priročnik za učitelje : [za pouk geografije v sedmem razredu devetletne osnovne šole] / Simona Miklavc Pintarič in Sabina Popit ; [tehnične risbe Samo Kramberger] 2006
  • Geografija 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije / Sabina Popit ; [izdelava zemljevidov Samo Kramberger] 2011
  • Turistična vzgoja. Priročnik za učitelje za izbirni predmet Turistična vzgoja v devetletni osnovni šoli / Ana Skerlovnik Štrancar ; [ilustracije Samo Kramberger] 2006
  • Učbenik za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju (70 ur) / Sabina Popit in Urban Golob ; [ilustracije Samo Kramberger] 2008
  • Učbenik za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju (70 ur) / Sabina Popit in Urban Golob ; [ilustracije Samo Kramberger] 2009
  • Turistična vzgoja. Samostojni delovni zvezek za izbirni predmet Turistična vzgoja v devetletni osnovni šoli / Ana Skerlovnik Štrancar in Sabina Popit ; [ilustracije Samo Kramberger] 2007
  • Turistična vzgoja. Samostojni delovni zvezek za izbirni predmet Turistična vzgoja v devetletni osnovni šoli / Ana Skerlovnik Štrancar in Sabina Popit ; [ilustracije Samo Kramberger] 2008
  • Geografija 7. Učbenik za pouk geografije v sedmem razredu devetletne osnovne šole / Simona Miklavc Pintarič in Sabina Popit ; [ilustracije, tehnične risbe Andreja Kramberger, Samo Kramberger] 2005
  • Geografija 7. Delovni zvezek za pouk geografije v sedmem razredu devetletne osnovne šole / Simona Miklavc Pintarič in Sabina Popit ; [ilustracije, tehnične risbe Andreja Kramberger, Samo Kramberger] 2005
  • Delovni zvezek za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju (70 ur) / Sabina Popit in Urban Golob ; [ilustracije Samo Kramberger, Andreja Kramberger, tehnične risbe Samo Kramberger ; avtorji fotografij arhiv DZS … et al.] 2006
  • Učbenik za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem izobraževanju (70 ur) / Sabina Popit in Urban Golob ; [ilustracije Samo Kramberger, Andreja Kramberger, tehnične risbe Samo Kramberger ; fotografije Arhiv DZS … et al.] 2006
  • Turistična vzgoja. Samostojni delovni zvezek za izbirni predmet Turistična vzgoja v devetletni osnovni šoli / Ana Skerlovnik Štrancar in Sabina Popit ; [ilustracije Samo Kramberger, Andreja Kramberger, tehniške risbe Samo Kramberger] 2006